Ngày 22 tháng 11 năm 2017
Ngày 22 tháng 11 năm 2017
                                                                      Thực Phẩm|Bất động sản
                                                                                               Đặt tên thương hiệu|Sáng tác Slogan|Sở hữu trí tuệ|Đăng ký mã vạch|An toàn vệ sinh thực phẩm|Giấy phép Website
Ngày 22 tháng 11 năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến
P. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG
Mr. Xuân Bảo
ĐT: 0933.957.937
 
P. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Mr. Hoàng Hải
ĐT: 0937.990.013

Công bố tiêu chuẩn chất lượng / Các quy định về công bố

Hướng dẫn ghi nhãn sản phẩm
Nhãn sản phẩm là một yếu tố hết sức quan trọng, nó thể hiện thông tin sơ bộ về sản phẩm một các khái quát nhất, việc ghi nhãn phải đúng theo quy định củ ...
Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT
Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm được quy định theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT
Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
THÔNG TƯ SỐ 149/2013/TT-BTC
Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính. Quy định Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, Lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trang chủ| Công bố TCCL| Tư vấn thương hiệu| Thiết kế thương hiệu| Kiến thức thương hiệu| Khách hàng| Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM - VINABRAND
Add: 148/2B Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM, Tel: 08. 3847 1988 | 08. 3847.1989 - Fax: 08. 3847 1990, Email:
info@thuonghieuvietnam.com.vn

Công bố chất lượng thực phẩmCông bố thực phẩm chức năng